Ta część będzie w całości poświęcona organizacji szkoleń on-line w organizacji. Przedstawimy sposób projektowania procesu rozwojowego uwzględniający kluczowe czynniki.

  • Szkolenie online jako proces rozwojowy
  • Kluczowe cechy szkolenia online
  • Kluczowe etapy szkolenia online (Analiza, Świadomość, Wiedza, Umiejętności, Postawy, Wdrożenie, Ewaluacja) 
  • Dobór metod rozwojowych
  • Angażowanie uczestników w proces
  • Wdrożenie
  • Ewaluacja i ciągły rozwój