Ogólna charakterystyka efektów uczenia się

Efekty uczenia się obejmują wiedzę, umiejętności i kompetencje wiążące się z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych w nauczaniu, projektowaniem instruktażowym oraz prowadzeniem szkoleń i wykładów on-line.

Podczas studiów przekazana zostanie kompleksowa i zaawansowana wiedza dotycząca instruktażowego projektowania szkoleń oraz metodyki zdalnego nauczania dorosłych. W trakcie studiów poruszona zostanie tematyka szkoleń e-learning, blended learning, platform szkoleniowych, webinarów, grywalizacji oraz MOOC-ów. Omówiony również zostanie proces zarządzania szkoleniami i jego wdrożenie w organizacji.

Last modified: niedziela, 5 lipca 2020, 7:00