Zasady działania i organizacji studiów

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele) i trwają dwa semestry. Rozpoczynają się w semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z organizacją roku akademickiego SGGW.

Zajęcia obejmują 200 godzin lekcyjnych. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie uczestników wynoszącej 17 osób i dysponują 34 miejscami.

Absolwenci studiów po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz wniesieniu wszystkich opłat otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Edukacji Zdalnej w Erze Cyfrowej zgodne z wymogami Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego.


Last modified: sobota, 4 lipiec 2015, 9:48