Sposób wyliczenia ogólnego wyniku ukończenia studiów podyplomowych

Ocena ze studiów jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych przez studenta ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów.

Last modified: niedziela, 5 lipca 2020, 7:08