Matryca efektów uczenia się, wskazanie ulokowania efektów w określonych zajęciach, kryteria weryfikacji osiągnięcia danego efektu

Click Cyfrera_Matryca efektów uczenia się.pdf link to view the file.

Matryca efektów uczenia się określona została w tabelce powyżej