Wyszczególnione efekty uczenia się bądź grupy efektów uczenia się

Efekty uczenia się zaprezentowano w tabelce