Tryb i warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów.

Last modified: niedziela, 5 lipca 2020, 7:07