Plan i program studiów

Czas trwania studiów — 01.10.2019 - 30.09.2020

Liczba godzin dydaktycznych — 200.
Punkty ECTS — 30.


Zajęcia laboratoryjne odbywać się̨ będą przy komputerach, w salach wyposażonych w rzutnik multimedialny. Każda osoba w grupie laboratoryjnej będzie miała zapewniony komputer umożliwiający samodzielną pracę. 

SEMESTR 1

Tematy

Liczba godzin

Wykłady

Laboratoria

ECTS

Forma zaliczenia

Nauczanie i uczenie się podczas szkoleń on-line.

4

2

2

1

Egz.

Zastosowanie nowych technologii w uczeniu.

10

2

8

1

Zal.

Przygotowanie treści szkoleń on-line.

4

2

2

1

Zal.

Instruktażowe projektowanie szkoleń on-line.

22

2

20

2

Egz.

Kluczowe komponenty szkoleń on-line.

10

2

8

1

Zal.

Projektowanie graficzne szkoleń on-line.

10

2

8

1

Zal.

Standardy techniczne szkoleń on-line.

4

2

2

1

Zal.

Organizacja i wdrażanie szkoleń on-line.

10

2

8

2

Egz.

Pomiar, analiza efektywności, ewaluacja szkoleń on-line.

16

2

14

2

Zal.

Ocena uczestników zajęć on-line.

10

2

8

2

Egz.

Razem

100

20

80

15


SEMESTR 2

Platformy szkoleniowe.

16

2

14

2

Zal.

Webinary.

10

2

8

1

Zal.

Tworzenie filmów.

4

2

2

1

Zal.

Narzędzia autorskie do projektowania szkoleń.

22

2

20

2

Zal.

Symulacje.

4

2

2

1

Zal.

Projektowanie i rozwój serious games w nauczaniu.

16

2

14

3

Egz.

Grywalizacja w szkoleniach on-line.

16

2

14

3

Egz.

mLearning.

4

2

2

1

Egz,

Social learning.

4

2

2

1

Egz.

Nauczanie nieformalne.

4

2

2

1

Egz.

Razem

100

20

80

15Last modified: środa, 7 sierpień 2019, 12:00