Opłaty

Przy płatności jednorazowej całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 5000 zł:

  • wpisowe 500 zł, 
  • czesne 4500 zł – na początku I semestru.

Przy płatności w ratach całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 5500 zł:

  • wpisowe 500 zł,
  • I rata czesnego 2500 zł – na początku I semestru, 
  • II rata czesnego 2500 zł – przed rozpoczęciem II semestru. 

Opłaty dokonywane są poprzez przelew na konto bankowe uczelni.

Rachunek odbiorcy:   71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Dane odbiorcy:   SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Tytuł przelewu:   507-10-130100-W00219-99 imię i nazwisko uczestnika studiów

Last modified: piątek, 23 czerwca 2023, 12:14