Informacje organizacyjno-kompetencyjne

Studiami kieruje Dziekan Wydziału Zastosowań́ Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pośrednictwem kierownika podyplomowych studiów Edukacja zdalna w erze cyfrowej”. 

Kierownik studiów: dr hab. Joanna Landmesser
Sekretarz studiów: lic. Magdalena Magnuszewska
Rada programowa: dr hab. Arkadiusz Orłowski, dr hab. Marian Rusek, dr Maciej Pankiewicz, dr Tomasz Woźniakowski

Last modified: piątek, 10 styczeń 2020, 12:56