Wymagane kwalifikacje poprzedzające

Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Last modified: niedziela, 5 lipca 2020, 6:58