Opis tematyki studiów

Ze względu na rozwijający się rynek nowych technologii, konieczne staje się zdobywanie wiedzy i umiejętności wykorzystania ich w organizacji. Rynek biznesowy jak również portale uczelni zasypane są szkoleniami online, które są jedynie „zrzutem” informacji, są często nudne i nie budują zaangażowania ich uczestników. Studia podyplomowe Edukacja zdalna w erze cyfrowej”  mają przygotować absolwentów do samodzielnego  tworzenia wysokiej jakości szkoleń on-line z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, języka programowania JavaScript oraz języka HTML5 i stylów CSS3. Podczas studiów przekazana zostanie kompleksowa i zaawansowana wiedza dotycząca instruktażowego projektowania szkoleń oraz metodyki zdalnego nauczania dorosłych. W trakcie studiów poruszona zostanie tematyka szkoleń e-learning, blended learning, platform szkoleniowych, webinarów, grywalizacji oraz MOOC-ów. Omówiony również zostanie proces zarządzania szkoleniami i jego wdrożenie w organizacji.

Celem studiów jest:

  1. zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania nowych technologii informatycznych w nauczaniu, 
  2. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instruktażowego,
  3. zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania, rozwoju  oraz prowadzenia szkoleń i wykładów on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób wiążących swój rozwój zawodowy z projektowaniem i rozwojem szkoleń e-learningowych oraz projektowaniem procesów szkoleniowych z wykorzystaniem szkoleń on-line, w szczególności:

  1. przygotują w pełnym zakresie do pracy zawodowej na stanowisku „instructional designer”, scenarzysta kursów e-learning oraz innych stanowiskach związanych z projektowaniem szkoleń on-line oraz zarządzaniem platformą szkoleniową LMS i LRS,
  2. przygotują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem i zarządzaniem szkoleniami on-line i zarządzaniem talentami w działach HR,
  3. słuchaczy pracujących na stanowiskach wykładowców przygotowują do planowania procesów kształcenia w oparciu o wykorzystanie zajęć on-line oraz prowadzenia zajęć i szkoleń on-line w oparciu o systemy LMS i LRS, systemy do szkoleń synchronicznych i MOOC-i.
Last modified: sobota, 4 lipiec 2015, 9:47