Plan studiów podyplomowych

Click Cyfrera_Plan studiów.pdf link to view the file.

Plan studiów podyplomowych zawierający wykaz realizowanych zajęć dla poszczególnych semestrów wraz z liczbą godzin zajęć lub form zajęć oraz przypisane im punkty ECTS i formę zaliczenia zajęć przedstawiono w tabelce