Harmonogram

Zajęcia w roku akademickim 2021/2022 odbywają się w weekendy podczas wybranych zjazdów studiów zaocznych SGGW. W semestrze zimowym są to następujące dni:


Zjazd 1 Zjazd 2 Zjazd 3 Zjazd 4 Zjazd 5 Zjazd 6 
23.X 13.XI 27.XI 11.XII 8.I  22.I
24.X 14.XI 28.XI 12.XII 9.I  23.I


zaś w semestrze letnim następujące:


Zjazd 7 Zjazd 8  Zjazd 9 Zjazd 10 Zjazd 11 Zjazd 12
5.III  19.III 2.IV 23.IV 14.V 28.V
6.III  20.III 3.IV 24.IV 15.V 29.V


Na każdy z 24 dni zajęć przypada maksymalnie po 8 godzin wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Wykłady mogą odbywać się również zdalnie za pośrednictwem systemu BigBlueButton.

Tematy poszczególnych zajęć zawarte są na stronie Plan studiów podyplomowych.

Last modified: wtorek, 19 października 2021, 10:03