Harmonogram

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w weekendy podczas zjazdów turnusu B studiów zaocznych SGGW. W semestrze zimowym są to następujące dni:


Zjazd 1 Zjazd 2 Zjazd 3 Zjazd 4 Zjazd 5 Zjazd 6 
17.X 7.XI 21.XI 5.XII 19.XII  16.I
18.X 8.XI 22.XI 6.XII 20.XII  17.I


zaś w semestrze letnim następujące:


Zjazd 7 Zjazd 8  Zjazd 9 Zjazd 10 Zjazd 11 Zjazd 12
13.III  27.III 17.IV 8.V 29.V 12.VI
14.III  28.III 18.IV 9.V 30.V 13.VI


Na każdy z 24 dni zajęć przypada maksymalnie po 8 godzin wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Wykłady mogą odbywać się również zdalnie za pośrednictwem systemu BigBlueButton.

Tematy poszczególnych zajęć zawarte są na stronie Plan studiów podyplomowych.

Last modified: niedziela, 5 lipca 2020, 7:25