Harmonogram

Zajęcia w roku akademickim 2023/2024 zaplanowane są do realizacji w weekendy podczas wybranych zjazdów studiów zaocznych SGGW. W semestrze zimowym są to następujące dni:


Zjazd 1 Zjazd 2 Zjazd 3 Zjazd 4 Zjazd 5 Zjazd 6 
14.X 28.X 18.XI 2.XII16.XII  20.I
15.X 29.X 19.XI 3.XII 17.XII  21.I


zaś w semestrze letnim następujące:


Zjazd 7 Zjazd 8  Zjazd 9 Zjazd 10 Zjazd 11 Zjazd 12
2.III  16.III 6.IV 20.IV 11.V 1.VI
3.III  17.III 7.IV 21.IV 12.V 2.VI


Na każdy z 24 dni zajęć przypada maksymalnie po 8 godzin wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Wykłady mogą odbywać się również zdalnie za pośrednictwem systemu BigBlueButton.

Tematy poszczególnych zajęć zawarte są na stronie Plan studiów podyplomowych.

Last modified: piątek, 16 czerwca 2023, 9:48