Omówienie podstaw tego zagadnienia. Jak należy je brać pod uwagę w procesie projektowania rozwiązań, badania oraz jakie są przykłądy na rynku.