E-learning to bardzo szeroka dziedzina, która cały czas się rozwija. “Tradycyjne” szkolenia online cały czas wspierają rozwijające się nowe technologie. W tym module odpowiemy na pytanie co to jest e-learning i jakie może przyjmować formy, przedstawimy jego rozwój oraz postaramy się zidentyfikować i rozwiać mity jakie wokół e-learningu powstały.

 1. Co to jest e-learning?
 2. Krótka historia e-learningu.
 3. Metody szkoleń on-line
  • Nauczanie synchroniczne vs asynchorniczne
  • Różne formy e-learningowe: screencast, webcast, serious games, symulacje itp.
 4. Mity dotyczące szkoleń online.
 5. Rynek e-learningowy – wielkość, obszary największego rozwoju.

W oparciu o wiedzę dotyczącą tego jak ludzie się uczą chcieli byśmy przedstawić zastosowanie technologii w szkoleniach on-line. Zaprezentujemy teorie, które miały wpływ na wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się oraz praktyczne przykłady zastosowania.


 1. Jak wykorzystanie technologii zmienia nauczanie i uczenie się?
 2. Dlaczego firmy/uczelnie wykorzystują e-learning?
 3. Aktywne nauczanie i jak je wspierać technologią?
 4. Konstrukcjonizm i znaczenie w lepszym nauczaniu i uczeniu się z wykorzystaniem nowych technologii?
 5. Nauczanie oparte o współpracę wspierane technologią.
 6. Przegląd najpopularniejszych technologii stosowanych w e-learningu.
 7. Przykłady wykorzystania e-learningu na uczelniach, w firmach.
 8. Wyzwania związane z e-learningiem.
 9. Najnowsze technologie w e-learningu
  • Virtual reality
  • Big Data
  • Sztuczna inteligencja
  • Inne

W tym bloku tematycznym będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy przygotowanie contentu do szkoleń on-line różni się od przygotowania contentu do szkoleń tradycyjnych? Czy wykorzystać w szkoleniach on-line materiały przygotowane na potrzeby szkoleń/wykładów tradycyjnych, jeśli tak to w jaki sposób? W końcu omówimy współpracę z ekspertem przedmiotowym, która nie zawsze bywa łatwa dla obydwu stron: eksperta i Instrucional Designera.


 1. Czy proces budowania i rozwoju contentu na potrzeby e-learningu różni się od przygotowania treści na potrzeby szkoleń tradycyjnych?
 2. Dlaczego ważne jest zdefiniowanie wymagań przed rozpoczęciem procesu tworzenia contentu kursu e-learning.
 3. Plany i programy nauczania z wykorzystaniem e-learningu - jak planować proces kształcenia/szkolenia w zależności od rodzaju przekazywanego contentu.
 4. Język treści szkoleń on-line, czyli jak zwracać się do uczestnika kursu e-learning i jak skutecznie się z nim komunikować?
 5. Jaki jest związek pomiędzy zawartością merytoryczną szkolenia/wykładu, a metodami i formami szkoleń on-line, czyli jakie treści przekazywać z wykorzystaniem jakich metod i form.
 6. Współpraca z ekspertem przedmiotowym.
  • Jak układać współpracę, żeby była efektywna.
  • Pytania jakie powinien zadać projektant kursu ekspertowi przedmiotowemu.

W tym module skupimy się na procesach nauczania i projektowania szkoleń on-line. Przedstawimy profil i obowiązki Instructional Designera. Pokażemy także jak zaprojektować materiały aby były skuteczne i angażowały odbiorcę. Omówimy procesy uczenia się oraz najważniejsze koncepcje związane z pamięcią, uwagą i motywacją oraz rolą jaką odgrywa środowisko w uczeniu się. Będzie troche psychologii, a z drugiej strony będziesz miał okazję przećwiczyć w praktyce wybrane metody projektowania szkoleń on-line.


 1. Nauczanie - Motywacja - Aktywność - Zachowania behavioralne, czyli omówienie modelu skutecznego nauczania i uczenia się w e-learningu według Michaela Allena.
 2. Cognitive Theory of Multimedia Learning Richarda Mayera.
 3. ARCS Model of Motivation John’a Kellera.
 4. Pamięć i uwaga.
 5. Środowisko i jego rola w uczeniu się.
 6. Kim jest Instructional Design i jaka jest jego rola?
 7. Wybrane metody projektowania szkoleń on-line:
  • Action mapping
  • Implementacja modelu ARCS
  • Peer Instruction
  • Instruktażowe modele projektowe
 8. Metodyka blended learningu.
 9. Nauczanie nieformalne - czy zaprzecza wszelkim teoriom, planowaniu i o tym czy da się je jakoś zastosować w organizacji, czy też dzieje się samo i nic z nim nie można zrobić?

W tym module przedstawimy techniczne aspekty związane z projektowaniem szkoleń on-line.

Skupimy się na ograniczenia technicznych, architekturze popularnych rozwiązań i różnych podejściach przy projektowaniu contentu na urządzenia stacjonarne i mobilne.


 1. Parametry i ograniczenia techniczne,

 2. Dystrybucja online/offline,

 3. Urządzenie docelowe desktop/mobile itd.


Moduł poświęcony graficznej obróbce materiałów - płatne i darmowe repozytoria, narzędzia do edycji i proces tworzenia storyboardów


 1. Źródła materiałów audiowizualnych

 2. Popularne narzędzia graficzne

 3. Projektowanie storyboardów - myślenie wizualne


W tej części skupimy się na opisaniu i porównaniu róznych dostępnych na rynku standardów contentu e-learningowego. Przedstawimy też bieżace trendy na rynku.


 1. Rola i zalety standardów e-learningowych

 2. Porównanie najpopularniejsze standardy (AICC, SCORM)

 3. Analiza standardu SCORM (1.2 - 2004 v4)

 4. Nowe standardy na rynku - xAPI/Tin Can API

 5. Implementacja szkoleń on-line

Ta część będzie w całości poświęcona organizacji szkoleń on-line w organizacji. Przedstawimy sposób projektowania procesu rozwojowego uwzględniający kluczowe czynniki.

 • Szkolenie online jako proces rozwojowy
 • Kluczowe cechy szkolenia online
 • Kluczowe etapy szkolenia online (Analiza, Świadomość, Wiedza, Umiejętności, Postawy, Wdrożenie, Ewaluacja) 
 • Dobór metod rozwojowych
 • Angażowanie uczestników w proces
 • Wdrożenie
 • Ewaluacja i ciągły rozwój