Jak robić szkolenia, które angażują i realizują realną zmianę?

Podczas zajęć zajmiemy się metodami pozwalającymi spowodować, że wdrażane projekty w sposób świadomy wykorzystują różne metody rozwojowe do osiągnięcia celu. Popracujemy nad takim projektowaniem wdrożenia, żeby powstałe szkolenia były angażujące i skutecznie wpływały na zmiany, które są pożądane jako efekt szkolenia.

Poznamy podejścia Digital Learning Experience i Learning Battle Cards. Będziemy pracować warsztatowo nad waszymi projektami.