W tym bloku tematycznym będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy przygotowanie contentu do szkoleń on-line różni się od przygotowania contentu do szkoleń tradycyjnych? Czy wykorzystać w szkoleniach on-line materiały przygotowane na potrzeby szkoleń/wykładów tradycyjnych, jeśli tak to w jaki sposób? W końcu omówimy współpracę z ekspertem przedmiotowym, która nie zawsze bywa łatwa dla obydwu stron: eksperta i Instrucional Designera.


  1. Czy proces budowania i rozwoju contentu na potrzeby e-learningu różni się od przygotowania treści na potrzeby szkoleń tradycyjnych?
  2. Dlaczego ważne jest zdefiniowanie wymagań przed rozpoczęciem procesu tworzenia contentu kursu e-learning.
  3. Plany i programy nauczania z wykorzystaniem e-learningu - jak planować proces kształcenia/szkolenia w zależności od rodzaju przekazywanego contentu.
  4. Język treści szkoleń on-line, czyli jak zwracać się do uczestnika kursu e-learning i jak skutecznie się z nim komunikować?
  5. Jaki jest związek pomiędzy zawartością merytoryczną szkolenia/wykładu, a metodami i formami szkoleń on-line, czyli jakie treści przekazywać z wykorzystaniem jakich metod i form.
  6. Współpraca z ekspertem przedmiotowym.
    • Jak układać współpracę, żeby była efektywna.
    • Pytania jakie powinien zadać projektant kursu ekspertowi przedmiotowemu.