Zaprezentujemy najpopularniejsze rozwiązania na rynku, jakie oferują funkcjonalności oraz w jaki sposób przeprowadzić efektywny webinar.


  1. Funkcjonalności

  2. Najpopularniejsze rozwiązania

  3. Best practice - planowanie i prowadzenie spotkań, angażowanie uczestników