W tym module skupimy się na procesach nauczania i projektowania szkoleń on-line. Przedstawimy profil i obowiązki Instructional Designera. Pokażemy także jak zaprojektować materiały aby były skuteczne i angażowały odbiorcę. Omówimy procesy uczenia się oraz najważniejsze koncepcje związane z pamięcią, uwagą i motywacją oraz rolą jaką odgrywa środowisko w uczeniu się. Będzie troche psychologii, a z drugiej strony będziesz miał okazję przećwiczyć w praktyce wybrane metody projektowania szkoleń on-line.


 1. Nauczanie - Motywacja - Aktywność - Zachowania behavioralne, czyli omówienie modelu skutecznego nauczania i uczenia się w e-learningu według Michaela Allena.
 2. Cognitive Theory of Multimedia Learning Richarda Mayera.
 3. ARCS Model of Motivation John’a Kellera.
 4. Pamięć i uwaga.
 5. Środowisko i jego rola w uczeniu się.
 6. Kim jest Instructional Design i jaka jest jego rola?
 7. Wybrane metody projektowania szkoleń on-line:
  • Action mapping
  • Implementacja modelu ARCS
  • Peer Instruction
  • Instruktażowe modele projektowe
 8. Metodyka blended learningu.
 9. Nauczanie nieformalne - czy zaprzecza wszelkim teoriom, planowaniu i o tym czy da się je jakoś zastosować w organizacji, czy też dzieje się samo i nic z nim nie można zrobić?